ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

ကျွန်တော်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာ၍ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။

ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွင်လူကြီးမင်းတို့၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်စီးပွားရေးလောက၏ပြောင်းလဲမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရင်း အောက်ဖော်ပြပါမူဝါဒတို့ကိုအကောင်ထည်ဖော်ရန်ပြဌာန်းထားပါသည်။

၁။ လူကြီးမင်းတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်လက်များကို ကျွန်တော်တို့ထံအပ်နှံသည့်အခါတွင် အသုံးပြုစေချင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းအောင်ပြုလုပ်၍ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ဘောင်အတွင်း၌သာလျှင် မှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၂။ လူကြီးမင်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၃။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပျောက်ဆုံးခြင်း ၊ အခိုးခံရခြင်း ၊ ပေါက်ကြားခြင်း ၊ သဘောတူညီမှုမရဘဲအခြားသူများအားပေးသုံးခြင်း ၊ မိမိစိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ခြင်း စသည်တို့ကိုကာကွယ်ရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လိုအပ်သောစောင့်ရှောက်မှုများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

၄။ အဆိုပါလူကြီးမင်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော မကျေနပ်မှုတိုင်ကြားခြင်း၊တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအစရှိသော တောင်းဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်၍ အဆိုပါတိုင်ကြားချက်များကိုနှောင့်နှေးမှုမရှိပဲအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

၅။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်ပတ်သတ်၍ ကုမ္ပဏီ၏ပတ်၀န်းကျင်အပြောင်းလဲပေါ်အခြေခံပြီး အချိန်မှီစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်၍အစဉ်မပြက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းစုံစမ်းရန်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံခန့်ခွဲ သူ
Funward Myanmar Co.,Ltd
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Takashi Arai